Sto let časopisu Česko-Slovenská Dermatologie; Magistrát hlavního města Prahy; 24. září 2020